Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan samfunnets ressurser kan anvendes mest mulig effektivt – altså hvordan skape høyest mulig velferd for samfunnet. SINTEF har en bred tilnærming til fagområdet samfunnsøkonomi. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ring-virkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Samfunnsøkonomisk ekspertise benyttes på tvers i hele SINTEF. Vår kompetanse er generisk og vi jobber inn mot et flertall bransjer og sektorer. Eksempler er:

  • Verdiskaping- og ringvirkningsanalyser for norsk sjømatnæring
  • Økonomisk effektevaluering av velferdsteknologi
  • Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge
  • Regionaløkonomiske virkninger av økt lønnsomhet og effektvisering i skognæringen i Nordland
  • Robust og kostnadseffektiv drikkevannforsyning i Oslo kommune

Fagmiljø

Forskningssjef