Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan samfunnets ressurser kan anvendes mest mulig effektivt – altså hvordan skape høyest mulig velferd for samfunnet. SINTEF har en bred tilnærming til fagområdet samfunnsøkonomi. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ring-virkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Samfunnsøkonomisk ekspertise benyttes på tvers i hele SINTEF. Vår kompetanse er generisk og vi jobber inn mot et flertall bransjer og sektorer. Eksempler er:

  • Verdiskaping- og ringvirkningsanalyser for norsk sjømatnæring
  • Økonomisk effektevaluering av velferdsteknologi
  • Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge
  • Regionaløkonomiske virkninger av økt lønnsomhet og effektvisering i skognæringen i Nordland
  • Robust og kostnadseffektiv drikkevannforsyning i Oslo kommune
Forskningssjef