Til hovedinnhold

SINTEF er opptatt av å utvikle kunnskap og løsninger for en inkluderende og bærekraftig offentlig sektor.

SINTEF vil være et tydelig bindeledd mellom næringsliv og offentlig sektor gjennom å utnytte tverrfagligheten mellom ingeniør- og samfunnsvitenskap – og den dype domenekunnskapen vi har på flere samfunnsområder.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter