Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Saging av silisiumwafere

Saging av silisiumwafere

Silisium som skal benyttes i solceller kuttes i ~ 140µm tynne wafere ved hjelp av multiwiresager. Dette er et kritisk skritt i solcelleproduksjonen, der materialtapet er opp mot 50%. Feil på wafere kan også føre til brekkasje under celleprosesseringene.

Forbedringer i sageprosessen har derfor potensielt stor betydning for konkuranseevnen til solenergi i markedet, sammenlignet med andre energikilder. SINTEF har arbeidet med slurryaktører (Metallkraft, Saint-Gobain) og waferprodusenter (REC og NorSun) med saging.

SINTEF har en fullskala multiwiresag og støttende laboratorieutstyr.

Vi tilbyr kompetanse innen:

  • Multiwiresaging av silisium med slurry
  • Multiwiresaging av silisium med diamanttråd
  • Wafer overflateanalyse
  • Wafermikroskopi (infinite focus)
  • Tribologiske tester av abrasjon
  • Brekkasjetesting
  • Pulveranalyse (for slurry)

 

 

Seniorforsker
+47 926 09 241