Til hovedinnhold

Reservoarkarakterisering og overvåking

Reservoarkarakterisering og overvåking

Tilbake til Ekspertise
Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnen avhenger avansert datainnsamling og prosessering, og geofysiske metoder. Det endelige målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reservoaret og gi viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og økt oljeutvinning til CO2-lagring. Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger .

Fokusområder:

  • Nøyaktig avbilding med høy oppløsning
  • Vurdering av, for eksempel, usikkerhet i geofysisk avbilding
  • Integrasjon (joint inversion) av flere datasett
  • Tverrfaglig integrasjon : geofysikk , bergartsfysikk , reservoarmodellering , bassengmodellering
  • Kvantifisering av mengden av hydrokarbon eller CO2 i et reservoar
  • Seismiske og elektromagnetiske data for CO2-overvåking
  • Seismic while drilling