Til hovedinnhold

Rent vann

Rent vann

Med basis i et tverrfaglig miljø av forskere, ingeniører og forretningsutviklere produserer vi nye løsninger og forbedret forståelse av vannrelaterte utfordringer. SINTEF yter tjenester til industri og offentlig og kommunal sektor med behov for vannstyring, innovasjon og dokumentasjon.Våre prosjekter dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling gjenbruk og utslipp, og potensielt ekstraksjon av verdier fra utslipp.
  • Kildevurdering
  • Monitorering, modellering og testing
  • Teknologievaluering og implementering
  • Uavhengig overvåkning og ledelse
  • Vannbehandling
  • Utslippsbehandling, resirkulering og deponering
  • Ekstraksjon av mulige verdier før utslipp
Forskningsleder