Til hovedinnhold

Redskapsteknologi

Redskapsteknologi

Vår kompetanse er:
  • Redskapsutforming
  • Fangstbehandling om bord
  • Nye fartøykonsepter
  • Maskineri og utstyr
  • Energiøkonomisering og miljøtiltak
  • Informasjon - og kommunikasjonsteknologi
  • Redkapsstyring
  • Redskapshåndtering
Seniorforsker