Til hovedinnhold

Publikasjonssøk

Publikasjonssøk

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1590957

Det er utarbeidet flystøysonekart for Sandefjord lufthavn, Torp, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2017 og for en prognose for 2028. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved be...

År 2018
Type Rapport/avhandling