Til hovedinnhold

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig offentlig statistikk. Om lag 10 prosent av norske husstander kjøper renhold i dag og andelen er økende. Hovedgruppen kjøpere er velstående, middeladrende uten hjemmeboende barn. Det foreligger ikke gode data på hvor stort markedet er, verken i verdi eller hvor mange som jobber der, men markedet preges av at en stor del utføres svart. Leverandørsiden preges av enkeltpersonforetak og privatpersoner, og at majoriteten av de som jobber der er innvandrere. Bildet av markedet er svært uoversiktlig og heterogent, det er mange gråsoner. Om renholdet er hvitt eller svart følger ikke nødvendigvis av om leverandøren er godkjent eller ikke. Etablerte tiltak for å motvirke useriøsitet har hatt bare begrenset effekt på forbrukermarkedet. Det er mange ulike aktører involvert i dette arbeidet og behovet for koordinering er stort. Mer tilrettelagt informasjon om hvordan og hvorfor velge hvitt, bedre nettbaserte verktøy og mer ressurser til kontroll og sanksjoner er blant de tiltak studien foreslår. Forskningsmiljø og tilsynsmyndigheter bør i samarbeid styrke innsatsen for å utvikle sikker kunnskap om forbrukermarkedet.
Emneord
kartlegging; renhold; forbrukermarked;
Oppdragsgiver
Arbeidstilsynet
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • NTNU
År
2017
ISBN
9788214061932
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A28006