Til hovedinnhold

NS 9415 - Strømprosjekt - Fastsettelse av ekstremstrøm - 2018:01257 A

NS 9415 - Strømprosjekt - Fastsettelse av ekstremstrøm - 2018:01257 A

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har igangsatt et prosjekt med formål å identifisere lange måleserier for strøm, analysere disse og foreslå nye omregningsfaktorer eller andre metoder for fastsetting av dimensjonerende strøm. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom Multiconsult, Aquastructures, Åkerblå, SinkabergHansen og SINTEF Ocean. Den foreliggende rapporten er en felles oppsummerende sluttrapport fra prosjektet. Rapporten presenterer resultatene og diskuterer effekten av - månedsmaksima og omregningsfaktorer for 10 og 50 års ekstremverdier - forskjellige midlingsteknikker (burst mode, spread mode) - nødvendig lengde på måleserien for pålitelig ekstremverdianalyse
Oppdragsgiver
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond / 901506
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
2018
Sted
Trondheim, Norge
Forlag
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06810-8