Til hovedinnhold

Smart EV Charging Systems to Improve Energy Flexibility of Zero Emission Neighbourhoods

Smart EV Charging Systems to Improve Energy Flexibility of Zero Emission Neighbourhoods

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 701703
  • Norges forskningsråd / 257660
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2019
Publisert i
Springer Proceedings in Energy
ISSN
2352-2534
Forlag
Springer
Bok
Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates
Hefte nr.
1
ISBN
978-3-030-00662-4
Side(r)
467 - 478