Til hovedinnhold

Validation of a Digital Twin with Measurement Data

Validation of a Digital Twin with Measurement Data

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 255252
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Technische Universität München
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
2018
Forlag
INIVE EEIG
Bok
Proceedings of the 39th AIVC Conference. 7th TightVent Conference. 5th venticool Conference. Smart Ventilation for buildings.
ISBN
978-2-930471-53-2
Side(r)
518 - 527