Til hovedinnhold

Hvordan fungerer IA-avtalen? Enunderveisoppsummring av status utføt på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke

Hvordan fungerer IA-avtalen? Enunderveisoppsummring av status utføt på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder status for gjennomføring og evaluering av forsøk med "sykmeldt i jobb". SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag for Virke gjennomført et fokusgruppeintervju med et utvalg virksomheter, og oppsummerer intervjuet og skriftlige tilbakemeldinger i denne rapporten. Oppdragsgiver Hovedorganisasjonen Virke
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102013313
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Oslo
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27726
ISBN
9788214060416