Til hovedinnhold

Evaluring av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trønelag" og "Pleiepenedelefonen" Delrapport november 2015

Evaluring av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trønelag" og "Pleiepenedelefonen" Delrapport november 2015

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram delrapport fra evaluering av ordningen med fast kontaktperson og pleiepengetelefonen. Delrapporten baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer (individuelt og gruppe) med leder for piloten i Sør-Trøndelag, et utvalg kontaktpersoner, sentral prosjektledelse, samt lokalt brukerutvalg, referansegruppen og kontaktsenteret. I henhold til avtale med oppdragsgiver inneholder delrapporten kun en resultatpresentasjon, og ingen oppsummerende drøfting og anbefalinger, da delrapporten skal danne utgangspunktet for drøfting i workshoper med deltakelse fra alle de sentrale informantgruppene.
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102011148
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
2015
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Oslo
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27266
ISBN
9788214059847