Til hovedinnhold

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Meglere, koblere og nettverk i mobilisering av små bedrifter til FoU-drevet innovasjon. VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengelig finansieringsbistand) for å løse et avgrenset problem i bedriften. Flere modeller for organisering av denne tjenesten er prøvd ut i VRI Trøndelag. Denne rapporten evaluerer modellene i et faglig perspektiv om hvilke prosesser som må ivaretas for å koble næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning (triple helix) bedre opp mot hverandre. En søsterrapport (Finne 2016) ser nærmere på detaljer og effektivitet i ett av disse forsøkene.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Teknologi og samfunn / Teknologiledelse
  • Nord universitet
År
2017
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Teknologi og samfunn
Hefte nr.
A28067
ISBN
978-82-14-06952-5