Til hovedinnhold

Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering

Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Næringshager som mobiliserer bedrifter til forskning. VRI Trøndelag er et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forsknings og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengelig finansieringsbistand) for å løse et avgrenset problem i bedriften. I perioden 2014-2016 har fire næringshager i Sør-Trøndelag prøvd ut en ny rolle som deltaker i kompetansemegling. Denne rapporten evaluerer resultatene av dette forsøket etter et drøyt år og ved avslutningen av forsøket. Ettersom det tar lang tid å utvikle rollen, må også evalueringen ved avslutningen av forsøket regnes som en underveisevaluering. En søsterrapport (Finne og Thorsen 2017) sammenlikner organisasjonsmodellen for næringshagenes engasjement med alternative modeller
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Teknologi og samfunn / Teknologiledelse
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Teknologi og samfunn
Hefte nr.
A28065
ISBN
978-82-14-06200-7