Til hovedinnhold

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke klart om kontaktpersonordningen er veien å gå. Evalueringen viser at det er uklarhet omkring hva kontaktpersonene definerer som sin rolle vis a vis både brukerne og samarbeidspartnerne. Evalueringen har vist at det interne samarbeidet i NAV er blitt bedre, men det er pr i dag ikke grunnlag for å si noe eksakt om hvor stort behovet for kontaktperson er ved det enkelte NAV kontor. Informasjon om ordningen har åpenbart ikke nådd ut til alle potensielle brukere. Behov for kontaktperson og type bistand vil variere fra familie til familie, og vil variere mye over tid. Det stilles på papiret store krav til kontaktpersonene, og få, om noen, har bred erfaring i utøvelse av rollen. For noen av brukerne er klarhet i regelverket og et regelverk tilpasset deres behov en større utfordring enn om en har en kontaktperson eller ikke. Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27507
ISBN
9788214060263