Til hovedinnhold

Cultivated S.latissima and A.esculenta as feed protein source

Cultivated S.latissima and A.esculenta as feed protein source

Kategori
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 244244
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Marin Ressursteknologi
  • SINTEF Ocean / Prosessteknologi
  • Norsk institutt for bioøkonomi
Presentert på
22th Internastional Seaweed Symposium
Dato
19.06.2016 - 23.10.2016
År
2016