Til hovedinnhold

Evaluering av Enovas passivhusprogram

Evaluering av Enovas passivhusprogram

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. Evalueringens formål er definert som å skulle dokumentere markedsendringen som støtteprogrammet har ført til. Dette er en type analyse som ikke besvares gjennom gradering av suksess, men heller ved å løfte frem ulike endringer og konsekvenser ved programmet – og dessuten underliggende sammenhenger. Vi har viet størsteparten av denne rapporten til kartleggingen og analyser av markedsendringer, og har som en målsetning å løfte frem både sentrale kontroverser og suksesskriterier for programmet. En konsekvens er at evalueringens måltall og indikatorer i seg selv er gjenstand for diskusjon og slik ikke kan forstås som å slå fast graden av suksess for programmet med stor sikkerhet. Det har slik vist seg å være viktigere å forstå hvordan og på hvilket grunnlag programmet har virket på markedet, enn i hvor stor grad det har virket.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Røyrvik Jens Olgard Dalseth
  • Haavik Torgeir K
  • Gjøsund Gudveig
  • Lånke Arne Fredrik
  • Berg Heidi
  • Andresen Inger
  • Skeie Kristian Stenerud
Institusjon(er)
  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • Rambøll
  • SINTEF Byggforsk / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
2015
Forlag
NTNU Samfunnsforskning AS
ISBN
978-82-7570-412-0