Til hovedinnhold

Virkning av stampekjøl på kystfartøy

Virkning av stampekjøl på kystfartøy

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Stampedempning med finner  Kystfartøy som bygges under lengdebegrensinger kan oppleve det som kalles for ""Gyngestoleffekten"", der fartøyet stamper uforholdsmessig mye selv i relativt rolig sjø. Dette bevegelsesmønsteret stammer fra resonans mellom fartøyets egenperiode i stamp og sjøtilstanden. Slike effekter oppleves også i rullebevegelser, og det kan derfor være fornuftig å benytte seg av metoder som ikke er ulike de man bruker i rull for å dempe bevegelsene. En slik metode er montering av finner, såkalte stampekjøler, i forskipet for å dempe stampingen. Denne rapporten inneholder en studie som viser potensialet for å dempe stampebevegelsen med relativt små, passive finner plassert i forskipet. Det kommer klart frem at stampedempende finner har en positiv effekt på fartøyets bevegelser.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2012
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF rapport
Årgang
SINTEF FIskeri og Havbruk
Hefte nr.
A23384
ISBN
9788214055559