Til hovedinnhold

Climit project 189984. BIGCLC Phase II. Large-Scale Demonstration of pressurized Chemical Looping Technology (CLC) in Natural Gas Power Generation with CO2 Capture

Climit project 189984. BIGCLC Phase II. Large-Scale Demonstration of pressurized Chemical Looping Technology (CLC) in Natural Gas Power Generation with CO2 Capture

Kategori
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 189984
  • Norges forskningsråd / 193816
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Industri
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
Presentert på
Climit-dagene 2013
Sted
Oslo
Dato
24.02.2013 - 25.02.2013
Arrangør
Norges Forskningsråd
År
2013