Til hovedinnhold

The impact of mental illness on patient satisfaction with the therapeutic relationship - A multilevel analysis

The impact of mental illness on patient satisfaction with the therapeutic relationship - A multilevel analysis

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • JH Bjorngaard
  • Torleif Ruud
  • Svein Friis
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Akershus universitetssykehus HF
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Universitetet i Oslo
År
Publisert i
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
ISSN
0933-7954
Forlag
Springer
Årgang
42
Side(r)
803 - 809