Til hovedinnhold

Effect of modelling inhomogeneous wave conditions on structural responses of a very long floating bridge

Effect of modelling inhomogeneous wave conditions on structural responses of a very long floating bridge

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 268403
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Publisert i
Journal of Marine Science and Engineering
ISSN
2077-1312
Forlag
MDPI
Årgang
9