Til hovedinnhold

Vil bedre sikkerhet til sjøs

Vil bedre sikkerhet til sjøs

MARINTEK og Kystverket samarbeider for å øke sikkerheten til sjøs. I fjor arrangerte de et nordisk arbeidsmøte om nød- og havslep, noe de ønsker skal bli en årlig begivenhet.

Bilde av et havari

MARINTEK har i lengre tid vært engasjert i arbeidet for å forbedre sikkerheten til sjøs.Vi var blant annet helt sentral i utviklingen av SARiNOR, som er et bredt samarbeid for å forebygge og unngå maritime ulykker i nordområdene.

Høsten 2015 arrangerte Kystverket og MARINTEK et arbeidsmøte om nød- og havslep i Tromsø. I overkant av 50 deltakere fra rederier som har, eller har hatt, båter i Statens slepeberedskap, myndigheter i Norge, Hovedredningssentralen og Redningsselskapet, samt deltakere fra svensk og dansk beredskap deltok på arbeidsmøtet. Rune Stenevik fra Kystvakta, tidligere skipssjef KV Bergen, delte erfaringer fra nødslep av MV Tove i 2011. MV Tove hadde fått motorproblemer og drev i retning av en oljeinstallasjon. En av problemstillingene som kom opp på fjorårets arbeidsmøte var behovet for en gjennomgang av ansvarsforhold knyttet til håndtering av en havarist. Kapteinen på et slepefartøy på vei mot en havarist har behov for å kunne konsentrere seg om å gjennomføre slepeoppdraget.

I Norge gjennomføres det få nødslep, og det er derfor ønskelig og nødvendig med et forum for erfaringsutveksling. Det planlegges et nytt arbeidsmøte til høsten og intensjonen er at dette skal bli en årlig begivenhet.

Publisert 2. januar 2017
Senior prosjektleder
+47 916 22 951

Prosjektvarighet

01.05.2015 - 31.12.2015