Til hovedinnhold

Tilstandskontroll av kraftledninger

Tilstandskontroll av kraftledninger

Målsettingen er å utvikle kontroll-, diagnose- og rehabiliteringssystemer for kraftledninger. Prosjektet vil bringe fram kunnskap om hvordan elverkene effektivt kan identifisere og dokumentere tilstand og restlevetid for kraftledningskomponenter.

Kraftledninger representerer ca. halvparten av nyverdien i kraftnettet. I høyspennings fordelingsnett og hovednett er feil på luftledninger en dominerende årsak til tap og kostnader. Elverkenes utfordring blir å ta i bruk metoder, som på et tidlig tidspunkt kan identifisere mulige trusler i form av redusert kapasitet og levetid, og utnytte mulighetene for tidsriktige tiltak, investeringer og kunnskapsanvendelse.

Publisert 16. juli 2014

Prosjektstart

2010

Prosjektets hjemmeside:

Tilstandskontroll av kraftledninger