Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig. SINTEF ønsker å bli en tydelig aktør på dette området, og samler nå fagmiljøer på tvers i organisasjonen i en langsiktig strategisk satsing innenfor sirkulær økonomi.

Publisert 9. februar 2017
Senior forretningsutvikler

Prosjektvarighet

2017 - 2019