Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig. SINTEF ønsker å bli en tydelig aktør på dette området, og samler nå fagmiljøer på tvers i organisasjonen i en langsiktig strategisk satsing innenfor sirkulær økonomi.

Publisert 9. februar 2017
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2017 - 2019