Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Publisert 9. februar 2017

Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig. SINTEF ønsker å bli en tydelig aktør på dette området, og samler nå fagmiljøer på tvers i organisasjonen i en langsiktig strategisk satsing innenfor sirkulær økonomi.

Prosjektvarighet

2017 - 2019