Til hovedinnhold

SIGHT

SIGHT

En av de største utfordringene i byggenæringen er gapet mellom hva som er planlagt og hva som faktisk blir bygget. Den gjeldende teknologien for å avdekke slike byggefeil er  laserskanning, supplert med manuelle stikkprøver.

IMERSO
3D Laserskanning

Laserskanning er ekstremt tidkrevende og dyrt, og kvaliteten på manuell inspeksjon er vanskelig å sikre. Konsekvensen er at man overser svært mange byggefeil. Til tross for stadige fremskritt innen prosjektplanlegging, regner man med at ca 6% av prosjektkostnadene er knyttet til byggefeil eller forsinkelser grunnet misforståelser. Bare i Norge utgjør dette om lag 12 mrd kroner.

Prosjektet SIGHT søker å løse dette ved å tilby en 3D skanneprogramvare for mobile enheter, koblet med en cloud-plattform som kan organisere storskala datasett fra de mobile 3D skannerne. Prosjektet har et todelt mål:

  1. skape effektiviseringsgevinster i byggebransjens verdikjeder; utvikling, oppussing og nybygg ved å drastisk redusere kostnader og tidsbruk ved oppmåling og digitalisering av eiendom og bygg; samt
  2. etablere en prosjektstyringsprosess som utnytter den nye muligheten til å kontinuerlig dokumentere byggeplassen i 3D, og på denne måten fjerne subjektiviteten fra manuelle inspeksjoner.

For å nå disse ambisjonene kreves det at man kombinerer maskinsyn og maskinlæring, i tett kobling med sluttbrukere for å utnytte deres erfaring med typiske utfordringer på byggeplassen.

Prosjektet SIGHT er et samarbeid mellom Imerso (et Oslo-basert computer vision selskap) og SINTEF Digital som bidrar med forskningskompetanse på 3D avbildning og tolking. Sluttbrukerene er representert med flere av de viktigste aktørene i byggebransjen, inkludert Entra, AF Gruppen, Hel Ved Arkitektur, Multiconsult og Statsbygg.

Publisert tirsdag 16. mai 2017
Seniorforsker
480 31 231

Prosjektvarighet

2017 - 2020