Til hovedinnhold

Rapid Tooling 4.0

Rapid Tooling 4.0

I BIA-prosjektet Rapid Tooling 4.0 jobbes det med teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier.

Del av additivt lagd innsats til et sprøytestøpe-formverktøy. Stamformen i stål sees nederst/under innsatsen. Foto: SINTEF Manufacturing

Den overordnede idéen iBIA-prosjektet Rapid Tooling 4.0 er å redusere kostnader og time-to-market for sprøytestøping av plastkomponenter i små serier (både prototyper og komponenter for markedet) ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt.

Forminnsatsene vil hovedsakelig lages med additiv tilvirkning ("3D-printing") i plastbaserte materialer, men deler lagd med høyhastighetsmaskinering av spesielle aluminiumslegeringer vil også inngå i noen innsatsløsninger.

Nyhetselementer

Det overordnede nyhetselementet er å lage additive forminnsatser som gir støpte deler med mye bedre overflatefinish enn i dag. Utfordringen er å kombinere dette med å ha forminnsatser med god mekanisk ytelse, da de mest aktuelle materialene med best overflatefinish rett fra additivmaskinen er ganske sprø. Forskning på semi-automatiske poleringsmetoder vil være en del av dette. Et annet sentralt tema er å forbedre dimensjonstoleransene til støpte deler.

Konsortiet

Forbedrede forminnsatser fra dette FoU-prosjektet vil bidra til verdiskapning for de som utvikler, produserer og bruker plastkomponenter. Konsortiet består av prosjekteier OM BE Plast, industri partnerne Nordic 3D, Nilssen 3D Service, PLM Group, ABB, Flokk, Sleipner Motor, Ulefos Esco, Rotefella, Stokke og Mascot Electronics, og forskningspartnerne NTNU, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing.

Publisert 7. mars 2019

Prosjektvarighet

01.07.2018 - 01.06.2022