Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

PI – The Piezo institute- European expertise centre for multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices

PI – The Piezo institute- European expertise centre for multifunctional and Integrated Piezoelectric Devices

Publisert 2. mai 2013

Piezo Institute er en uavhengig sammenslutning av europeisk industri, forskningsinstitutter og universiteter som er engasjert i utvikling, forskning, testing og bruk av piezoelektriske materialer og utstyr. Vår misjon er å støtte europeisk industri som bruker piezoelektriske materialer i sine produkter ved å tilby vitenskapelig og teknisk ekspertise.

Vi tilbyr industrirettet opplæring, vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet, en rekke opplæringsprogrammer og støtte til prosjektledelse for europeiske forskningsprosjekter. Piezo Institute ble opprettet av de europeiske Network of Excellence 'Multifunctional Integrated Devices - MIND'. Innen det spennende fagfeltet piezoelektriske materialer og utstyr er Piezo Institute en uavhengig partner som tilbyr:

 • Råd og kompetanse
 • Utdanning og opplæring
 • Forskning
 • Prosjektledelse

Piezoelektriske materialer er effektive som funksjonelle elementer i sensorer, aktuatorer og transdusere som brukes i en rekke næringer, blant annet:

 • Helse
 • Transport
 • Miljøovervåking

Instituttets kompetanse omfatter ferroelektrisitet, elektrostriksjon og pyroelektrisitet i materialer som keramer, enkrystaller, polymerer og kompositter. Medlemmene har kompetanse innen: 

 • Kjemi og prosessteknikk
 • Fast-fase fysikk
 • Materialkarakterisering og testing
 • Mikro-og nanoteknologi
 • MEMS (mikrosystemer)
 • Numerisk og FEM-modellering
 • Design og produksjon av utstyr

 For mer informasjon, besøk www.piezoinstitute.com.

Senior forretningsutvikler

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 28.02.2015