Til hovedinnhold

FME II - NCCS

FME II - NCCS

NCCS skal bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen.

Gutt fanger CO2

Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment

  • NCCS skal sørge for at Norge fortsatt er internasjonalt ledende på CCS
  • NCCS skal sørge for at vi får til CO2-lagring i Nordsjøen
  • NCCS skal bidra til regjeringens ambisjon om å realisere en fullskala CCS kjede innen 2020
  • NCCS skal utnytte potensialet i ECCSEL infrastruktur

Se NCCS.no for mere informasjon


 

TCCS-10

The 10th Trondheim CCS Conference is an internationally leading CCS conference. It was held June 17-19 in Trondheim, Norway. At the Conference, international researchers, policy makers, industry and academia gathered to present and discuss the latest CCS research.


 

Budsjett (MNOK):

  • Industrifinansiering 210
  • FoU partnere 120
  • Forskningsrådet 240

SINTEF Energi vil lede programmet

Les mere om relevante aktiviteter innen CCS:


Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


 

Publisert mandag 30. mai 2016
Forskningssjef
930 08 868

Prosjektvarighet

2016 - 2024