Til hovedinnhold

NCCS

NCCS

Publisert 30. mai 2016

NCCS skal bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen.

Gutt fanger CO2

Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment

  • NCCS skal sørge for at Norge fortsatt er internasjonalt ledende på CCS
  • NCCS skal sørge for at vi får til CO2-lagring i Nordsjøen
  • NCCS skal bidra til regjeringens ambisjon om å realisere en fullskala CCS kjede innen 2020
  • NCCS skal utnytte potensialet i ECCSEL infrastruktur

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett (MNOK):

  • Industrifinansiering 210
  • FoU partnere 120
  • Forskningsrådet 240

SINTEF Energi vil lede programmet

Industripartnere:
Statoil ASA, TOTAL, Gassco, Aker Solutions, Ansaldo Energia, CoorsTek Membrane Sciences, KROHNE Ltd, Lundin Norway AS, Norcem, Norwegian Shipowners' Association, The Norwegian Oil and Gas Association, Optoplan, Oslo Municipality – Waste to Energy Agency - EGE, Quad Geometrics og SaskPower.

Forskningspartnere:
SINTEF Energy Research Host institution, SINTEF Materials and Chemistry, SINTEF Petroleum Research, Norwegian University of Science and Technology – NTNU, University of Oslo – UiO, Norwegian Geotechnical Institute – NGI, The University Centre in Svalbard – UNIS, Battelle's Exploration and Production Services Group, British Geological Survey, BGS, CMC Research Institutes, Centre for Sustainable Energy Studies – CenSES, CO2 Capture Project – CCP, European CO2 Capture and Storage Laboratory Infrastructure, Lawrence Livermore National Laboratory, MIT – Impact & Crashworthiness Lab, National Institute of Standards and Technology – NIST, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research – TNO, Ruhr Universität Bochum – RUB, Scottish Carbon Capture & Storage – SCCS, TU Munich, Institute of thermody- namics – TUM, UK Carbon Capture and Storage Research Centre – UKCCSRC, University of Western Australia – UWA, University of Zurich – UZH, US DOE - National Energy Tech. Laboratory – DOE NETL

Les mere om relevante aktiviteter innen CCS:


Se NCCS.no for mere informasjon 


FME NCCS 
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


 

Prosjektstart

2016

NCCS video
NCCS video