Til hovedinnhold

Mønsterklasserom som tjeneste

Mønsterklasserom som tjeneste

Universelt utformede lydforhold i klasserom

tegning som viser klasserom med installert lydutstyr
Fast installert lydanlegg med teleslynge. Ill.: SINTEF

Prosjektet er et oppdrag fra Bufdir, og målet er å utarbeide en skisse av tjenesteforløp som kan danne underlag for videre tjenesteinnovasjon.

Prosjektet ledes av SINTEF, og andre deltakere er Statped, Høselsehemmedes landsforbund, Møller kompetansesenter, Undervisingsbygg og Utdanningsetaten i Oslo.

Publisert torsdag 27. juni 2019

Prosjektstart

2019