Til hovedinnhold

Meet Easy

Meet Easy

Video brukes i økende grad som verktøy for å knytte sammen og engasjere, dyrke samarbeid og ikke minst øke produktiviteten i geografisk spredte team. Dagens rombaserte videokonferanseløsninger kan ha høy kvalitet, men er sjelden tilgjengelig for alle i en organisasjon.

Mennesker i et nøterom som bruker videoutstyr
Bilde: Vebjørn Boge Nilssen/Huddly

Det er fortsatt slik at kun 5-7% av alle møterom globalt er utstyrt med slike løsninger. Dette hovedsakelig på grunn av kostnad, kompleksitet eller mangel på plass. Som et alternativ har det blitt svært vanlig å bruke rimelige løsninger som Skype for Business eller Google Hangouts. Utfordringen med disse er at de ikke har tilstrekkelig kvalitet på lyd og bilde for forretningsmøter, og at de er lite egnet for teammøter der mange skal samles.

Prosjektet "Meet Easy" utvikler avanserte og høyteknologiske videokonferanse-kamera, for å gjøre det enkelt for bedrifter å ha gode videomøter i team uavhengig av hvor jobb gjøres. Høy grad av brukervennlighet, førsteklasses mediakvalitet og lav kostnad er viktig for sluttresultatet. "Meet Easy"- prosjektet har som mål å bygge bro over gapet mellom høy-ende romløsninger og PC-baserte løsninger. Målet er en løsning som er enkel å bruke, har svært høy kvalitet, kan skaleres til hele organisasjonen, til en brøkdel av prisen av dagens romløsninger. Et kamera er under utvikling som inneholder et avansert audio- og videosystem i kombinasjon med smart mediaprosessering. Prosjektet har fokus på at kameraet skal være like lett å bruke som et webkamera, men med brukeropplevelse og kvalitet på linje med et telepresence-kamera. Kameraet skal være fleksibelt kunne brukes der arbeid gjøres, sammen med både laptop og møteromskjermer.

Den første versjonen av Huddly kameraet som lanseres tidlig 2017, leverer presisjonsoptikk og avansert innebygd kunstig intelligens. Den kunstige intelligensen brukes til å forbedre brukeropplevelsen, og optimaliserer videokonferansen basert på hva aktiviteter man foretar seg. I tillegg vil den kunstige intelligensen levere avansert telepresence funksjonalitet som å holde styr på hvem som snakker og forståelse av sine omgivelser.

"Meet Easy"-prosjektet er et samarbeid mellom ledende institusjoner innen avansert bildeanalyse og kamera- og audioteknologier.

Partene inkluderer SINTEF, NTNU (tidligere Høyskolen i Gjøvik) og Huddly, en oppstartsbedrift der flertallet av ingeniørene har bakgrunn fra videokonferanse-selskapene Tandberg / Cisco.

Publisert onsdag 14. juni 2017
Seniorforsker
480 31 231

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2019