Til hovedinnhold

GoNorth

GoNorth

Regjeringen vil at Norge skal være ledende på kunnskap om Polhavet. Derfor gis det til sammen 3 millioner kroner til prosjektet "GoNorth", som skal bidra til mer kunnskap om og forskning på havområdene nord for Svalbard.

Det er en rekke internasjonale miljøer som deler interessen for Polhavet og samarbeider om forskning, fartøy og finansiering. "GoNorth" planlegger tre forskningstokter, to sammen med Tyskland og Sverige. "GoNorth" får støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet til arbeidet for å organisere, finansiere og sjøsette forskningstoktet.

Dette skal bidra til at Norge er blant de fremste forvaltere av miljøet og naturressursene i det høye nord. Prosjektet skal bidra til oppbyggingen av en norsk kunnskapsbase på dette området, og har i hovedsak fokus på forskning. Relevante temaer kan være geologi, geofysikk, biologi, oseanografi og teknologi.

Prosjektet ledes av SINTEF, og 13 universiteter og forskningsinstitutter deltar.

Les mer på prosjektets hjemmesider.

Publisert tirsdag 3. mars 2020
Direktør prosjekter
930 58 503

Prosjektvarighet

2020 - 2021