Til hovedinnhold

eCar - Elektrifisering av veitransporten i Norge

eCar - Elektrifisering av veitransporten i Norge

Hovedmålsettingene i prosjektet var å analysere konsekvensene for miljøet og kraftsektoren i Norge av å erstatte en vesentlig del av fossil energi brukt i veitransport med elektrisk energi og å utforme en strategi for elektrifiseringen av veitransporten.

Målsetting
Vurdere konsekvensene for miljø og elektrisitetsforsyning om en betydelig andel av veitransporten i 2020 skal foregå med elektrisk framdrift istedenfor fossilt drevne kjøretøy.

Hovedmålet skulle oppnås gjennom kartlegging av:

  • Brukerpreferanser og brukerstrategier for brukere av elektrisk drevet bil
  • Konsekvensene for kraftsystemet
  • Økonomiske og tekniske krav relatert til elektrisk lading
  • Roller og organisatoriske løsninger
  • Livssyklus (fra vugge til grav) av CO2-utslipp og toksisk innvirkning på miljøet
  • Markedskonsepter

De viktigste delmålene:

  • Vurdere hva som skal til for at bilbrukere skal velge elektriske biler og hvordan fremtidige elbilbrukere forventer at de vil bruke bilen.
  • Vurdere konsekvensene av storskala lading av elbiler for elektrisitetsnettet fram mot 2020
  • Vurdere tekniske og økonomiske krav til ladestasjoner.
  • Beregne CO2-utslippene fra elbiler sammenlignet med fossilt drevne biler og vurdere øvrige giftutslipp.
Publisert 1. november 2014

Prosjektvarighet

2009 - 2012