Til hovedinnhold

Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner

Hovedmålet med prosjektet var å utarbeide en kostnadseffektiv vedlikeholdssystematikk for vindkraftanlegg, samt å etablere et grunnlag for å gjøre riktige valg med hensyn på driftssikkerhet, drift- og vedlikehold når nye vindparker skal spesifiseres.

Kunnskap og erfaringer fra tilsvarende arbeid og tenkning innen vannkraft ble benyttet der det hadde relevans, systematikken består bl.a. av praktisk rettede håndbøker som kan implementeres i aktuelle FDV-system.

Hovedresultatene, i form av tekniske rapporter, fra prosjektet er:

  • Kodifisering av vindturbiner i EBLs Kodeplan
  • Systematisk registrering og rapportering av driftshistorikk for vindturbin
  • Kontrakter om levering av vindturbiner sett i et drift- og vedlikeholdsperspektiv
  • Tilstandskontroll av vindkraftverk, Håndbok – Vindturbin
Publisert 27. oktober 2014

Prosjektvarighet

2006 - 2008