Til hovedinnhold

DeMaskUs

DeMaskUs

SINTEF og NTNU skal bidra til bedre arbeidsmiljø i norske silisium-, ferrolegerings- og silisiumkarbidverk. Prosjektet DeMaskUs skal utrede hvordan luftbåret støv dannes, hvordan det kan påvirke menneskeceller og hvordan de ansatte kan beskytte seg mot slikt støv i arbeidsmiljøet.

Laboratoriearbeid med forsøk i middelstor skale. En glødende grafittdigel løftes ut av ovnen.

I flere av de industrielle prosesstrinnene dannes det støv, og noe av dette er ultrafint. Industrien ønsker, ved hjelp av DeMaskUs-prosjektet, å redusere miljøkonsekvenser tilknyttet støvet fra metallurgiske prosesser. En tverrfaglig ekspertgruppe med arbeidsmedisinere, yrkeshygieniker, toksikologer, metallurgiforskere og industri-ingeniører skal samarbeide for å minske dannelse og undersøke de minste partiklene i støvet.

SINTEF og NTNU skal i dette prosjektet ta utgangspunkt i grunnleggende fysikk, kjemi og termodynamikk for å forstå mer om de metallurgiske prosessene. Ut i fra dette kan forskerne bidra til å tilpasse industriprosessene slik at støvmengden minimeres. Prosjektteamet skal også foreta målinger ute i industribedriftene. Støv fra smelteverkene samles inn for å bli videre studert i laboratorium. Støvet skal blant annet genereres i laboratorieforsøk i liten, middelstor og pilotskala.

Universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olavs Hospital skal teste hvor godt de tradisjonelle ansiktsmaskene beskytter mot støvet, samt undersøke psykologiske aspekter relatert til ansattes bruk av masker i industrien. Noen av de karakteriserte støvprøvene fra SINTEF og NTNU sendes til Statens Arbeidmiljøinstitutt (STAMI), som i laboratorieforsøk skal studere hvordan støvet påvirker utvalgte menneskeceller.

DeMaskUs er det første kompetanseprosjektet for næringslivet (KPN) som finansieres av Forskningsrådets program Nano 2021. På finansieringssiden samarbeider også industriselskapene Washington Mills, Saint Gobain, Elkem, Eramet Norway, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese, Wacker og Finnfjord.

Prosjektleder for DeMaskUs: Gabriella Tranell, NTNU

Publisert 25. september 2015

Prosjektvarighet

24.09.2015 - 31.12.2018

Støvpartikler fra silisium. Bildet er tatt med svepelektronmikroskop.