Til hovedinnhold

KOMHELSE 2018 - Infopakke til ansatte i kommunale tjenester

KOMHELSE 2018 - Infopakke til ansatte i kommunale tjenester

SINTEF skal gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelse (KOMHELSE 2018) rettet mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Undersøkelsen gjøres i forbindelse med evalueringen av Kompetanseløft 2020 på vegne av Helsedirektoratet.

Vi håper ansatte i kommunale tjenester kan hjelpe oss å nå ut til sine brukere med informasjon om undersøkelsen. Det vil være aktuelt å spre informasjon til brukere (16+) og pårørende (til barn og unge under 16 år) av alle typer kommunale tjenester som tilbyr tiltak innen psykisk helse, rus, vold eller overgrep, med unntak av fastlegene.

Infopakke KOMHELSE 2018

Du kan hjelpe oss på flere måter
Skrive ut og henge opp plakater på venterom og oppslagstavler i kommunale tjenester: 

  • Plakat A4 - TRYKK HER>>
  • Plakat A3 - TRYKK HER>>
  • Skrive ut og legge flygeblader på venterom, eller dele dem ut direkte til de tjenestemottakerne (brukere/pårørende) du møter: TRYKK HER >>

Sende SMS eller e-post direkte til brukere som dere har kontaktinformasjon på. Merk, kopier og lim inn følgende tekst: Har du eller barna dine mottatt kommunale tjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep? Da vil forskere i SINTEF gjerne høre om dine erfaringer med tjenestene! Les mer om hvordan du kan delta i vår landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse

Spørreundersøkelsene skal fortrinnsvis foregå nettbasert, men kan også fylles ut i papirformat hvis brukerne ikke har tilgang til, eller ikke mestrer, pc, mobil eller nettbrett. Vi ville sette stor pris på om de ansatte i tjenesten kan sørge for å gjøre konvolutter tilgjengelig sammen med papirskjema slik at brukernes anonymitet ivaretas. Konvolutter med besvarte skjema sendes enten samlet til SINTEF innen utgangen av juli 2018, eller fortløpende etter hvert som de leveres til ansatte i tjenesten.

Papirskjema til voksne over 16 år: TRYKK HER >>
Papirskjema til pårørende for barn/unge (under 16 år): TRYKK HER >>

Papirskjema returneres til SINTEF på denne adressen:
SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim
v/Silje L. Kaspersen


Publiser gjerne informasjon om undersøkelsen ved å legge ut plakaten for nedlasting på kommunens/tjenestens Facebook-side, Twitter eller andre sosiale medier.


Tusen takk for at du hjelper oss å spre informasjon om spørreundersøkelsen KOMHELSE 2018! 

 
Har du spørsmål?

Ta kontakt med ansvarlig for undersøkelsen, forsker Silje L. Kaspersen ved SINTEF: 
E-post: silje.l.kaspersen@sintef.no, tlf.: 950 88 303.