Til hovedinnhold

DeFACTO - Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2 strømning

DeFACTO - Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2 strømning

Muliggjøringing og forbedret storskala transport og injeksjon av CO2 ved teknologiutvikling.

Heat transfer rig with 1 meter long piece of real Snøhvit CO2 pipeline that can be submerged in variable surrounding medium (Photo: Statoil)
  • Videreutvikling fra eksisterende kompetanse og infrastruktur i prosjekt CO2 IT IS. Ønske om å forstå brønnstrøm av CO2-rike blandinger og deres interaksjon med vann fra reservoar. En stor del av prosjektet vil være bygging av en vertikal demonstrasjonsbrønn. Eksperimenter på trykkavlastning, innstegning av brønn, stasjonær injeksjon og oppstart vil bli utforsket.
  • Forbedre kvaliteten av simuleringsverktøy for CO2 strømning, og øke kunnskap om brønn reservoar interaksjon nødvendig for CCS realisering.
  • SINTEF skal bidra i design av eksperimentell rig og gjennomføring av eksperiment. In-house verktøy for brønnsimulering og termodynamikk vil bli brukt i planlegging, design verifisering og for sammenligning av simuleringer med eksperimental resultater.
  • SINTEF will contribute with expert knowledge on infrastructure design of CO2 transport systems and modelling and simulations of pipe dynamics as well as fluid properties. SINTEF will contribute in the experimental campaign. In-house codes for fluid dynamics and thermodynamics will be used for planning, design verification and comparison of results.
  • SINTEF Energi AS og Statoil Petroleum ASA er partnere.
  • CLIMIT Demo prosjekt
Publisert 16. september 2014
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2013 - 2018