Til hovedinnhold

Bedre planlegging gir store verdier

Bedre planlegging gir store verdier

Publisert 11. mars 2016

MARINTEK har vært deltaker i SFI senteret Integrerte Operasjoner med sentrale partnere innen olje- og gass industrien. Forskningsarbeidet har pågått i sju år og er nå i sluttfasen.

Integrerte operasjoner

Arbeidet har bidratt til kunnskap og metoder som er nyttig innen komplekse operasjoner hvor integrert planlegging er spesielt viktig. For eksempel har Total Norge anvendt resultatene fra forskningsarbeidet ved utvikling av integrert planlegging for Martin Linge-feltet.

Sikre operasjoner

Målet med integrert planlegging er kostnadseffektive og sikre operasjoner. Det er viktig å ha e.t helhetlig bilde av alle operasjoner gjennom effektiv samhandling på tvers av fag, organisasjoner og lokasjon. For bedrifter innebærer innføringen av integrert planlegging å utvikle organisasjonen og ta i bruk nye teknologiske verktøy. Et av resultatene fra forskningsarbeidet er utviklingen av en webbasert eBook. Den presenterer ulike metoder, verktøy og fremgangsmåter for innføring av integrert planlegging. eBooken vil være nyttig for de som jobber innen operasjonell virksomhet og leverandører innen olje- og gassindustrien.

Forskerne har hatt et tett samarbeid med Petrobras, Statoil og Total, samt Aker Solution som underleverandør innen vedlikehold og modifikasjon. Institutt for energiteknikk (IFE), NTNU, UC Berkeley og SINTEF Teknologi og samfunn har vært forskningspartnere innen IO Senteret

+47 950 36 264

Prosjektstart

23.04.2015