Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsgrunnlag for forebygging av selvmord i Vestland fylkeskommune

Hovedmålet med prosjektet er å gi Vestland fylkeskommune en oppsummering av tall og eksisterende kunnskap om selvmordsforebygging som skal danne grunnlag for å vurdere tiltak inn mot spesifikke grupper i fylket.

Kontaktperson

Ill.: Unsplash.com

Kunnskapsgrunnlaget skal inneholde følgende tre hovedelementer:

  1. Statistikk på hvor mange, og hvem (jf. bakgrunnsvariabler under) som begår selvmord i Vestland, herunder estimat på mørketall med kobling til trafikkstatistikk, drukningsstatistikk og ulykkesstatistikk. Aktuelle bakgrunnsvariabler vil være:
    • Kjønn, alder, utdanning, yrkesgruppe, sosioøkonomisk staus (inntekt), sivil status, geografisk område, metode for selvmord.
  2. Kvalitative analyser av nasjonal kunnskap om trender og mørketall.
  3. Oversikt over regionale og kommunale tiltak som har vist seg effektive i selvmordsforebygging. Særlig av interesse er kobling til arenaer der fylkeskommunen har virkemiddel.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

Vestland fylkeskommune

Samarbeidspartnere

Folkehelseinstituttet v/Kim Stene-Larsen og Lars Johan Hauge

Prosjekttype

Oppdragsforskning

Utforsk fagområdene