Til hovedinnhold
Norsk English

FME HYDROGENi

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

Kontaktperson

I overgangen til fornybarsamfunnet har hydrogen vært vurdert som et «rent» alternativ til fossilt brennstoff i varme- og elektrisitetsproduksjon. Men på grunn av sine allsidige egenskaper kan hydrogen også brukes i transport i for eksempel maritim sektor. Dette gjør at hydrogen nå er ansett som en av hoveddriverne for det grønne skiftet.

Senterets arbeid med å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi vil fokusere på fire forskningsområder:

  1. Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon
  2. Transport og lagring i Norge og Europa
  3. Sluttbruksteknologier
  4. Sikkerhet og materialintegritet

For å realisere hydrogenets fulle potensial må det utvikles kunnskap og teknologiske løsninger. Derfor er HYDROGENis aktiviteter et samarbeid mellom 50 norske og europeiske partnere som til sammen representerer hele verdikjeden for hydrogen.

Industri utgjør en betydelig del av HYDROGENis konsortium. I tillegg kommer HYDROGENi til å etablere det største akademiske forskningsprogrammet noensinne i en FME ved å utdanne 35 PhD/postdoc-studenter. Senteret er ledet av SINTEF sin bærekraftsdirektør Nils Røkke.


Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2030