Til hovedinnhold
Norsk English

NoRSTRESS

Norwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric Power

Kontaktperson

NoRSTRESS skal gi bedre forståelse av bergmassens iboende, naturlige spenninger. 

Norsk vannkraft er avhengig av kunnskap om lokale bergspenninger for å finne den beste plasseringen og utformingen av løsninger i undergrunnen, og minimere behovet for stålforing i trykksatte tunneler. 

Til tross for omfattende undersøkelser og grundige vurderinger av de lokale bergspenningene har det inntruffet hydraulisk jekking i enkelte prosjekter. Det betyr at man må få bedre forståelse av bergmassens iboende, naturlige spenninger. 

NoRSTRESS tar sikte på å øke kompetansenivået blant eiere, prosjekterende, utførende entreprenører, forskningsinstitusjoner og akademia som er involvert i vannkraft, innenfor: (i) in-situ  bergspenninger, (ii) målemetoder av bergspenninger, og (iii) helhetlig og sikker tolkning.

  • Ansvarlig organisasjon: SINTEF AS
  • Partnere: NTNU/IGP, Hafslund E-CO Energi AS, Hydro Energi AS, Sira-Kvina kraftselskap DA, Skagerak Kraft AS, Statkraft AS.
  • Type: Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)
  • Offentlig finansiering: 13,68 mill. kroner
  • Prosjektnummer NFR: 320654

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024