Til hovedinnhold

FME NorthWind

FME NorthWind

Northwind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

 

Vindkraft er i rask utvikling og forventes å være en viktig del av fremtidens energisystem. Mesteparten av dagens kapasitet er installert på land (620 av 650 GW), men vindressursene til havs har et enormt uutnyttet potensial. I hht IEA kan havvind dekke verdens strømbehov 18 ganger. Det mest ambisiøse scenariet fra EU-kommisjonen angir 450 GW havvind i Europa innen 2050.

NorthWind - Vi har lyst ut 11 PhD stillinger. SØK HER

Dette betyr enorme markedsmuligheter for norsk industri. For å lykkes vil industrien trenge nye konkurransedyktige løsninger. NorthWind ta tak i denne utfordringen ved å forske på områder der norsk industri har et sterkt potensial for å levere teknologi og tjenester til det internasjonale markedet, nemlig 1) havvindunderstell, 2) maritime operasjoner, 3) offshore kraftnett, og 4) digitale løsninger. NorthWind adresserer også 5) bærekraftig utvikling av vindkraft, for å sikre en balansert utbygging av vindkraft til lands og til havs med utvikling av kunnskap og løsninger for å redusere negativ miljøvirkning og konflikt.

Mål:

  • Nye grønne jobber og eksportindustri i Norge
  • Å øke effektiviteten og redusere kostnadene for havvind
  • Utbygging av vindkraft som respekterer natur og mennesker

Forskningen forventes å levere minst 20 innovasjoner som vil gi grunnlag for nye jobber i Norge; økt eksport; teknologi for konkurransedyktige flytende vindparker innen 2030; og bærekraftig utvikling av vindenergi med respekt for både natur og samfunn, på land og til havs.

NorthWind samler 50 partnere fra forskning og industri over hele verden.

NorthWind ledes av SINTEF, med partnerne NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), NINA (Norsk institutt for naturforskning), NGI (Norsk geoteknisk institutt) og UiO (Universitetet i Oslo).

Publisert mandag 22. februar 2021
913 68 188

Prosjektvarighet

2021 - 2028