Til hovedinnhold
Norsk English

ADAPT

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration

Bakgrunn

Tidligere industribygninger med kulturell verneverdi står tomme – hvordan kan denne bygningsmassen klimatilpasses og anvendes på en bærekraftig måte?

Mål

ADAPT vil bidra til ny kunnskap om grønn transformasjon, mer klimavennlige urbane løsninger og ressurseffektivitet gjennom tilpasset gjenbruk av bygninger og nye transportløsninger.

Prosjektet ledes av NIKU, og i tillegg til SINTEF deltar NMBU og TØI.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2019