Til hovedinnhold

AutoActive

AutoActive

Verktøy og metoder for autonom dataanalyse av menneskelig aktivitet med kroppsbårne sensorer

Skiløype
Bilde: Trine Seeberg

Det blir stadig flere kommersielt tilgjengelige sensorer som kan måle menneskelig aktivitet, for eksempel akselerometre, gyroskop, GPS, pulsmålere, oksygenmetningsmålere samt ulike medisinske sensorer. I tillegg kan sensordata fra omgivelsene gi nyttig tilleggsinformasjon om hvordan vi presterer eller har det. Til nå har det vært vanskelig å kombinere alle de forskjellige strømmene av sensordata fra ulike kilder. For eksempel, om man løper på bane eller i myr har mye å si for hvor tungt det er å holde en viss løpshastighet, men dagens sportsklokker, som måler GPS-posisjon og puls, klarer ikke å beregne denne ytelsen riktig for forskjellige underlag. Om man derimot kan kombinere GPS, puls og bevegelsesmålinger vil man få en bedre og mer presis totalforståelse av situasjonen.

AutoActive har som mål å utvikle, metoder, verktøy og algoritmer som gjør det enklere å forske frem mer nøyaktig informasjon om menneskelig aktivitet og tilstand basert på data fra ulike sensorer. Verktøyene som skal utvikles vil være til stor nytte i en lang rekke anvendelser. For å teste ut systemene vil prosjektet jobbe spesielt med to konkrete problemstillinger: En vil være analyse av ytelse og teknikk innen idrett og da med et spesielt fokus på langrenn, og den andre vil handle om oppfølging av pasienter med kroniske sykdom, og da med et spesielt fokus på multippel sklerose.

Prosjektet ledes av SINTEF Digital Smarte Sensor Systemer, og involverer i tillegg fem andre forskningspartnere:

Vital Data:
• Finansiert av Norges Forskningsråd via IKT Pluss programmet.
• Totalt budsjett: 16 Mill NOK
• Opprinnelig 100 prosjekter søkte om støtte, hvorav 23 fikk finansering til Fase 1 (0.5 Mill NOK).
• Av disse fikk 13 prosjekter videre finansiering til Fase 2 (15.5 Mill Kr)

Tid:
• Fase 1: 2017
• Fase 2: 2018-2021

Pressedekning

KTO POMAGA NORWEGOM ZDOTBYWAC TE MEDALE?, NAUKA. 2018.02.22
http://wyborcza.pl/7,75400,23050733,dlaczego-norwegowie-zgarniaja-tyle-medali-na-igrzyskach-zimowych.html

Norges skiløbere kører suverænt på avanceret sensor-teknologi, Ingeniøren, 2018. 02.20.
https://ing.dk/artikel/norges-skiloebere-koerer-suveraent-paa-avanceret-sensor-teknologi-210692

Ski-eliten kvesser teknikken med sensorer på kroppen, 2018.15.02, Gemini,
https://gemini.no/2018/02/ski-eliten-kvesser-teknikken-sensorer-pa-kroppen

Publisert onsdag 30. mai 2018
Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
481 95 922

Prosjektvarighet

2017 - 2021