Til hovedinnhold

EyeGuide: Trådløs medisinsk ultralydplattform for nålestikkprosedyrer

EyeGuide: Trådløs medisinsk ultralydplattform for nålestikkprosedyrer

Vi vil utvikle et trådløst, bærbart og rimelig ultralydbasert veiledningssystem for nålestikkprosedyrer.

Ill.: EyeLife AS

Systemet vil være basert på den trådløse ultralydteknologien fra EyeLife AS. Avdeling for Medisinsk teknologi ved SINTEF har lang erfaring innen bildeveiledning og ultralydavbildning, og bidrar som forskningspartner. Det ferdige systemet vil inneholde en trådløs ultralydprobe og tilhørende prototype programvaremoduler som kan kjøre på mobile enheter.

Programvaremodulene vil bli utviklet for relevante nålestikkprosedyrer innen anestesiologi, smertelindring (nerveblokader) og vaskulær aksess. Metodene utviklet i prosjektet kan potensielt brukes i en rekke forskjellige kliniske prosedyrer innen akutt medisin, smertebehandling og innhenting av vevsprøver. Klinisk testing vil bli utført ved St. Olavs Universitetssykehus.

Publisert torsdag 6. oktober 2016
Seniorforsker
902 12 159

Prosjektvarighet

2016 - 2020

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering
BIA - Norges forskningsråd

 

Partner
EyeLife AS

 

Ill.: EyeLife AS