Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Yugao Shen


Begrensende operasjonelle forhold for brønnbåt

PhD-kandidat: Yugao Shen

Veiledere:

Professor Marilena Greco (NTNU)

Periode: Q3 2013 – Q3 2018


Denne studien fokuserer på operasjonelle grenser for flytende oppdrettsmerder i bølger og strøm, og undersøker også brønnbåtens påvirkning på anlegget.

Dynamisk respons til et flytende oppdrettsanlegg med flytekrage, både med og uten brønnbåt tilstede, er analysert for strøm og regulære eller irregulære bølger. En moderne brønnbåt og et anlegg med en merd ble vurdert. Sistnevnte består av en flytekrage, en elastisk bunnring, ei lukket, fleksibel not og et komplekst fortøyningssystem. Hovedhensikten var å avgjøre driftsforholdene for oppdrettsanlegget isolert sett og for brønnbåt-oppdrettsanlegg-systemet.

Det har blitt utviklet en programvare for analyser i tidsplanet som benytter state-of-the-art teoretiske og numeriske formulering for oppdrettsanlegget, med og uten brønnbåten tilstede.

Operasjonsgrensene til oppdrettsanlegget ble bestemt gjennom systematiske simuleringer i regulære bølger og strøm. Disse indikerte at reduksjon av notvolum er den største begrensningen for at oppdrettsanlegget kan operere på mer eksponerte lokaliteter.

Systematiske simuleringer utførtes også for å bestemme driftsforholdene til det koblede systemet, utsatt for langkammede irregulære bølger og strøm. Numeriske resultater viste at maksimumspenningen i flytekragen kan komme nær flytegrensen når systemet opererer i moderate sjøtilstander, og noe som bør hensyn til.