Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Stian Sandøy


Område 1 – Autonome systemer og teknologier for fjernoperasjoner

Utfordringer

Utvikle verktøy og plattformer for robust autonom og fjernstyrt drift av daglig rutinearbeid og periodiske operasjoner for å redusere behovet for direkte menneskelig interaksjon med produksjonsprosessen.

Forskningsoppgaver                                                                                                                                

  • Fjernstyrte inspeksjons- og reparasjonssystemer: Viktige forskningsfelt i denne sammenheng er: 1) GNC-systemer, bruk av maskinsyn til navigering, dynamisk baneplanlegging, operasjoner i bølgesonen og sensorfusjonsmetoder; 2) konsepter og utvikling av sensorsystemer og intervensjonsverktøy for operasjoner innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, eksempelvis inspeksjon av not og fortøyning, samt rengjøring og reparasjon av not; og 3) undervannsdokkingstasjoner, sjøsetting og innhenting av undervannsfartøy ved store bølger.
  • Verktøy for håndtering av fisk: Robuste verktøy som kan interagere med fisken inne i merdene for å muliggjøre trenging og overføring til brønnbåter uten direkte menneskelig interaksjon eller fartøy som fortøyes direkte til merdene. Forskningsoppgaver i denne sammenhengen er konseptstudier for et fjernstyrt trengesystem som er integrert i merden, og prosesstyringssystemer som sikrer effektiv og sikker trenging.
  • Integrerte verktøy i merdene for hyppige merdoperasjoner: Overvåking av fiskevelferd, fôring og fjerning av død fisk må utføres daglig på oppdrettslokaliteter. I tillegg må andre operasjoner som notvask tidvis utføres ofte. For å kunne utføre disse oppgavene uten direkte assistanse fra mennesker er det nødvendig med verktøy som er integrert i merdene. Forskningsoppgaver i denne sammenhengen er konseptstudier for slike verktøy, manipulatorer, sensorer og kontrollsystemer.

Aktiviteter i 2020:

Aktiviteter i 2020: Not-relativ navigasjon av ROV i merd (H1) og styring av robotarm på fartøy for kontaktfrie operasjoner (H2).

Industriell relevans

Løsninger for økt autonomi vil redusere behovet for menneskelig manuelt arbeid og nærvær, og vil muliggjøre økt regularitet og sikkerhet i forbindelse med operasjonene på mer eksponerte lokaliteter.