Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Malthe Hvas


Dyrevelferd i eksponert akvakultur

PhD-kandidat: Malthe Hvas

Veiledere:

Forsker Ole Folkedal (Havforskningsinstituttet)
Forsker Frode Oppedal (Havforskningsinstituttet)

Periode: Q2 2016 – Q2 2019


Vi undersøker hvilke miljøtoleranser laks og rensefisk har. Spesifikt undersøker vi svømmeevne under forskjellige betingelser, og hvordan sterk vannstrøm påvirker adferden og fysiologien. Til dette formål har vi utviklet og etablert ny metodikk og nye protokoller (skyvemerd og svømmetunneler).

Vitenskaplige publikasjoner så langt:

  • Remen, M., Solstorm, F., Bui, S., Klebert, P., Vågseth, T., Solstorm, D., Hvas, M., Oppedal, F. (2016). Critical swimming speed in groups of Atlantic salmon Salmo salar. Aquaculture. Environment. Interaction. 8, 659-664.
  • Hvas, M., Folkedal, O., Solstorm, D., Vågseth, T., Fosse, J. O., Gansel, L. C., Oppedal, F. (2017a), Assessing swimming capacity and schooling behaviour in farmed Atlantic salmon Salmo salar with experimental push-cages, Aquaculture, Volume 473, 20 April 2017, Pages 423-429
  • Hvas, M., Folkedal, O., Imsland, A., Oppedal, F. (2017b), The effect of thermal acclimation on aerobic scope and critical swimming speed in Atlantic salmon (Salmo salar L.). J. Exp. Biol. 220, 2757-2764.
  • Hvas, M., Oppedal, O.. (2017c), Sustained swimming capacity of Atlantic salmon. Aquacult. Env. Interact. 9, 361-369.
  • Hvas, M., Karlsbakk, E., Mæhle, S., Wright, D., Oppedal, F. (2017d), The gill parasite Paramoeba perurans compromises aerobic scope, swimming capacity and ion balance in Atlantic salmon. Conservation Physiology 5. 10.1093/conphys/cox066
  • Hvas, M., Folkedal, O., Imsland, A., Oppedal, F. (2018a) Metabolic rates, swimming capabilities, thermal niche and stress response of the lumpfish, Cyclopterus lumpus. Biology Open 7, bio036079.
  • Hvas, M., Nilsen, T. O., Oppedal, F. (2018b). Oxygen uptake and osmotic balance of Atlantic salmon in relation to exercise and salinity acclimation. Front. Mar. Sci. 5, 368.