Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Kristbjörg Edda Jónsdóttir


Strømningsdynamikk og turbulens i stor-skala oppdrettsmerder

PhD-kandidat: Kristbjörg Edda Jónsdóttir

Veiledere:

Professor Jo Arve Alfredsen (NTNU)
Førsteamanuensis II Morten Alver (NTNU/SINTEF Ocean)
Seniorforsker Zsolt Volent (SINTEF Ocean)

Periode: Q3 2016 – Q3 2020


Målet med prosjektet er å etablere ny teoretisk og empirisk forskning relatert til dynamikken til vannstrømmen og turbulens på innsiden av stor-skala fiskemerder.

For å etablere ny kunnskap om havstrømmene inne i stor-skala fiskermerder er det gjennomført målekampanjer ved to lokaliteter i Lofoten, og en i Trøndelag ved Hosnaøyan. I denne kampanjen har det blitt satt ut flere sensorer, og forhåpentligvis vil vi kunne belyse hvordan havstrømmen beveger seg gjennom merden. Dette arbeidet er fortsatt pågående.

For å kunne undersøke strømmen på innsiden av fiskemerder har det også vært nødvendig å undersøke havstrømmene rundt merder. I den sammenheng var det av interesse å undersøke hvordan man kan evaluere havstrømmene med tanke på fiskevelferd.

Data fra de tre Exposed-bøyene, og to bøyer satt ut i sammenheng med RACE-prosjektet, har derfor blitt evaluert med tanke på fiskens svømmekapasitet. Det er da spesifikt den kritisk svømmehastighet til liten post-smolt og rognkjeks som har blitt benyttet.

Resultatet fra denne undersøkelsen indikere at selv om laksen er egnet til de fleste lokalitetene, så sliter rognkjeksen siden havstrømmene ofte overskrider deres kritiske svømmehastighet.

Resultater så langt:

  • Snart ferdig med manuskript for artikkel som evaluerer av strømstyrke på lokaliteter med tanke på fiskevelferd
  • Gjennomført forsøk i Fornes, Josommarset og Hosnaøyan

Status og videre arbeid:

  • Videre målekampanjer ved Hosnaøyan og Fornes
  • Uttesting av målemetodikk ved Hosnaøyan i løpet av våren 2019
  • Videreføring av første artikkel ved å bruke foreslått metodikk på modelldata