Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Bjørn Magnus Mathisen


Utnytting av datainnsamling for å støtte operasjoner på eksponerte havbruksinstallasjoner

PhD-kandidat: Bjørn Magnus Mathisen

Veiledere:

Professor Agnar Aamodt (NTNU)
Professor Helge Langseth (NTNU)
Førsteamanuensis Kerstin Bach (NTNU)

Periode: Q3 2015 – Q3 2020


Dette doktorgradsprosjektet har som mål å bidra til sikker og bærekraftig produksjon på utsatte lokasjoner. Dette skal oppnås gjennom å ta i bruk menneskelig erfaring kombinert med datainnsamling for overvåkning og operasjonell beslutningsstøtte.

Prosjektet vil undersøke om automatisering gjennom maskinlæring og beslutningsstøttesystemer kan forbedre sikkerhet, produksjonskvalitet og effektivitet på eksponerte lokasjoner. For å svare på disse forskningsspørsmålene må vi:

  1. Identifisere viktige mål for automatisering og beslutningstøtte i havbruk med støtte fra domeneeksperter.
  2. Samle og validere relevant data mhp. mål fra punkt 1.
  3. Identifisere og utvikle maskinlærings metoder for beslutningstøtte.
  4. Måle ytelsen til disse metodene.
  5. Validere metodene med felt-tester, eller tester på reelle datakilder.

Vi er i sluttfasen av en studie der vi ser på metoder for å sammenligne eller måle avstanden mellom to ulike datapunkter. Dette vil vi gjøre ved å trene opp et nevralt nett som modell for avstandsmål (se Figur 1). Denne metoden vil bli testet på data samlet inn i EXPOSED underprosjekt 8(P8) og på data fra partner AnteoAS. Målet er å sammenligne operasjonelle situasjoner for eksponerte lokasjoner. F.eks»Er dagens fiskeforleveranse lik en tidligere situasjon/operasjon som trengte intervensjon»